Ympäristöpolitiikan harjoittelija

/Ympäristöpolitiikan harjoittelija

Harjoittelijan tehtävänä on valmistella kansallisia ja kansainvälisiä tilaisuuksia ja työpajoja ja niiden vuorovaikutusmenetelmiä, osallistua tilaisuuksien toteuttamiseen sekä viestiä tilaisuuksista ja niiden tuloksista yleistajuisesti. Harjoittelijalle tarjotaan näköalapaikka monitieteiseen, kansainväliseen tutkimus- ja kehitysympäristöön. Tehtävän hoitaminen edellyttää osaamista ympäristötieteiden, ympäristöpolitiikan tai käyttäytymisen muutoksen alalta sekä halua oppia uutta.

(Harjoittelupaikka)

Ajankohta ja kesto: sopimuksen mukaan

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: Harjoittelijoiden palkkaus määräytyy SYKEn työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan harjoittelijapalkkaliitteessä määriteltyjen opintopisteiden mukaisesti ollen 1541,74-2215,35 euroa/kk riippuen opintopisteiden lukumäärästä.

Harjoittelijoiden määrä: 1

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Viimeinen hakupäivä: 28.02.2019

Koulutusalavalinta: Kasvatustieteet ja opettajankoulutus, Media-, viestintä- ja informaatioala, Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, Yhteiskunta- ja hallintotieteet, Ympäristö- ja biotieteet2019-02-12T09:30:08+00:00