TYÖPAIKAN ESITTELY
Sisä-Suomen poliisilaitos vastaa poliisipalveluista sekä suorittaa sille erikseen määrätyt muut tehtävät. Poliisilaitos huolehtii yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ennalta estämisestä, selvittämisestä, tutkinnasta ja syyteharkintaan saattamisesta sekä poliisin lupahallinnosta. Toimialueena on Pirkanmaan sekä Keski-Suomen maakunnat. Hallinnollinen keskus eli pääpoliisiasema sijaitsee Tampereella.
Työpaikan tiedot: Tampereen pääpoliisiasema Hatanpään valtatie 16 33100 TAMPERE

TEHTÄVÄN KUVAUS
Määräaikainen viestintäpäällikön tehtävä
Tehtävä on määräaikainen viransijaisuus ajalle 1.11.2020 – 31.12.2021.

Viestintäpäällikön tehtävä on sijoitettu hallinto- ja esikuntalinjalle apulaispoliisipäällikön alaisuuteen. Virkapaikkana on Tampere.

Keskeiset tehtävät ovat johdon viestinnän tukeminen, viestinnän kokonaisuuden johtaminen poliisipäällikön antamien linjausten mukaisesti, vastata viestinnän ohjauksesta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta poliisilaitoksen strategiaa tukevana toimintana.
Viestintäpäällikkö vastaa ulkoisen ja sisäisen viestintäkanavien kehittämisestä, seuraa ja
arvioi viestintää sekä toimii poliisilaitoksen asiantuntijana viestinnän tehtävissä. Viestintäpäällikkö suunnittelee ja toteuttaa viestinnän koulutusta poliisilaitoksen henkilöstölle sekä sidosryhmille. Tehtävässä vastataan poliisilaitoksen valmiussuunnittelusta viestinnän osalta. Viestintäpäällikkö vastaa poliisilaitoksen viestinnän valmiusryhmän toiminnasta ja
osallistuu operatiiviseen viestintään.

VAATIMUKSET
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää poliisin viestinnän tuntemusta ja laajaa viestinnän ammattitaitoa. Tehtävässä onnistumista tukevat tehtävään soveltuva koulutus, hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus-, esiintymis- ja organisointitaidot sekä erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitulla on oltava kyky itsenäiseen, oma-aloitteiseen kehittämistyöhön. Tehtävä edellyttää valmiutta matkustaa poliisilaitosalueella tehtävien niin edellyttäessä.
Aiempi kokemus viranomaisviestinnästä katsotaan eduksi.
Tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Poliisilaitos on yksikielinen, enemmistön kielenä on suomi. Kielilainsäädännön mukaan yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Kielitaitoa koskevat vaatimukset
Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
Suomi – Suullinen: Hyvä, Kirjallinen: Hyvä
Ruotsi – Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Tehtävän palkkaus määräytyy poliisin palkkausjärjestelmän vaativuustason 40.13 mukaan, jonka peruspalkka on 3 458,96/kk. Peruspalkan lisäksi lasketaan henkilökohtainen suoritusosa ja mahdollinen kokemusosa.

Sijaisuus
Määräaikainen (yli 12 kk).
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Tehtävän täytössä voidaan soveltaa koeaikaa 1-6 kk. Tehtävä voidaan täyttää myös poliisivirkana.
ID: 26-1209-2020