TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Uudenmaan TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.
Työpaikan tiedot: Uudenmaan TE-toimisto Ratapihantie 7 00520 HELSINKI

TEHTÄVÄN KUVAUS
Uudenmaan TE-toimiston viestintäyksikössä on haettavana määräaikainen viestintäasiantuntijan viransijaisuus.

Viestintäyksikössä lisäksesi työskentelee neljä viestintäasiantuntijaa ja viestintävastaava.

Viestintäasiantuntijana tehtäviisi kuuluvat Uudenmaan TE-toimiston ulkoisen ja sisäisen ajankohtaisviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen, monikanavainen sisällöntuotanto, mediasuhteiden ja sidosryhmäviestinnän koordinointi sekä viestinnän sisäinen koulutus.

Työsi on monipuolista ja sisältää erilaisia projekteja, johon tuot viestinnällistä osaamistasi. Työssäsi luot Uudenmaan alueella vaikuttavaa viestintää, ja olet mukana kehittämässä sitä yhdessä tiimisi kanssa.

VAATIMUKSET
Parhaimmat valmiudet viran hoitamiseen antavat soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus sekä monipuolinen ja ajantasainen työkokemus vastaavista tehtävistä.

Tunnet hyvin viestinnän yleisimmät työkalut ja otat mielelläsi haltuun uusia tapoja viestiä.

Lisäksi odotamme joustavuutta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.
Valinnassa luemme eduksi ajantasaisen työkokemuksen TE-hallinnon viestinnästä. Lisäksi arvostamme osaamista valokuvauksen ja videotuotannon osalta.
Tehtävässä odotetaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi katsomme eduksi ruotsin ja englannin kielen taidon.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T05 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 333,14 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Henkilöstön jatkuva osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita ja panostamme uusien työntekijöidemme perehdytykseen. Työssä etätyömahdollisuus helpottaa työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämistä.

Lisäksi meillä on käytössä työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu sekä työterveyshuolto.

Viransijaisuus tai sopimuksen mukaan.
Liukuva työaika
Määräaikainen (yli 12 kk). Koeaika 6 kuukautta
Virka on viraston yhteinen.
ID: 32-704-2020