Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos hakee vesihuoltoinsinööriä vakituiseen työsuhteeseen 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vesihuoltoinsinööri toimii tehtävässään työnjohtajana ja sijaistaa vesihuoltopäällikköä. Vesihuoltoinsinööri suunnittelee ja koordinoi projekteja ja hankintoja. Vesihuoltoinsinööri osallistuu rakennuttajan edustajana investointien ja suunnittelujen toteutukseen. Tehtävään sisältyy myös vesihuollon kehitys- ja suunnittelutehtäviä sekä johtotietokannan ylläpitotehtäviä.

Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva teknisen alan korkeakoulututkinto (esim. insinööri AMK yhdyskuntatekniikka, LVI-tekniikka tai infrarakentaminen) sekä vähintään vuoden työkokemus vesihuoltoalan tai soveltuvista rakennusalan työtehtävistä (esim. työnjohto, suunnittelu ja/tai rakentaminen).

Työtehtävien hoitaminen edellyttää B-luokan ajokorttia.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Eduksi katsotaan seuraavat:
– Esimiestyökokemus
– Vesihuoltoalan suunnittelu- ja rakentamiskokemus
– Projektinhallintataidot
– Ammattipätevyydet (vesityö, työturvallisuus, tieturva ja tulityö)

Tehtävässä menestyminen edellyttää:
– yhdyskuntatekniikan ja infrarakentamisen osaamista
– hyvää tietotekniikan sekä suunnitteluohjelmistojen osaamista
– kykyä toimia työnjohtajana ja kantaa vastuuta
– oma-aloitteista, vastuullista ja kehitysmyönteistä työskentelyotetta
– ongelmanratkaisutaitoa
– hyvää yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja
– hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa

Valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.