Hattulan varhaiskasvatuksessa on haettavana pedagogisen palveluesimiehen määräaikainen sijaisuus ajalla 2.11.2020-31.7.2021.Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) koskevien säännösten mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.

Odotamme hakijalta asiakastyön, henkilöstön, pedagogiikan ja hanketyön vankkaa osaamista. Edellytämme paineensietokykyä sekä hyviä neuvottelu- ja viestintätaitoja, organisointi- sekä päätöksentekokykyä. Lisäksi edellytämme taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa sekä työn tekemistä kehittämismyönteisellä, innostuneella ja osallistavalla työotteella. Tehtävässä edellytetään kokemusta esimiestyöstä ja asiantuntemusta varhaiskasvatuksesta.