Moision päiväkodin esiopetusryhmään haetaan varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2020-31.7.2021.

Esiopetusryhmä toimii Moision koulun tiloissa. Moisioon on hyvät linja-autoyhteydet, ja omalla autolla keskustaan huristelee 15 minuutissa. Moisio on rauhallinen pientaloalue. Luonto ja metsä ovat täällä lähellä. Lähiympäristöä hyödynnetään päiväkodissamme paljon. Päiväkodissa toimii neljä ryhmää ja läheisellä koululla esiopetusryhmä. Lisäksi tarjoamme avointa varhaiskasvatusta.

Mitä toivomme sinulta? Empaattisuutta, sensitiivisyyttä ja läsnäoloa lasten kanssa. Toivomme, että sinulla on esiopetuspätevyys. Esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiin pohjautuva pedagoginen, toiminnallinen ja lasta osallistava työote ovat tärkeitä. Tiimityötaidot ovat keskeinen osa työtä. Tiimiin kuuluu opettajan lisäksi lastenhoitaja.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslaki (540/2018) § 26 / § 27.
Huomioimme myös alaa opiskelevat ja opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat.

Tehtävään valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa.