Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät 3-5-vuotiaiden Aurinkoiset-ryhmässä.

Jupperin päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, jossa luonnonläheisyys antaa hyvät mahdollisuudet retkeilyyn ja luonnon tutkimiseen. Päiväkodissamme toimii kuusi lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu 11 varhaiskasvatuksen opettajaa, 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä avustaja.

Jokaisella lapsiryhmässä on käytössään kolme erillistä ryhmätilaa sekä ryhmien yhteiskäytössä oleva ateljee ja tilava monitoimitila.
Toiminnassa panostamme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Toimintamme perustuu monipuoliseen lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen, jossa leikillä, lasten osallisuudella ja luovuudella on keskeinen merkitys.

Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten ajatukset, ideat ja kiinostuksen kohteet. Toimintamme perustuu pienryhmätoimintaan, jolloin kasvattajille jää paremmin aikaa havainnoida ja ohjata lasta. Hoitopäivän aikana haluamme mahdollistaa jokaiselle lapselle positiivisia kokemuksia sekä myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä lapsen luontaisena tapana oppia. Luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan hyvälle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan suunnittelusta ja toteutumisesta yhdessä tiimisi toisen varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan kanssa.

Toivotamme sinut tervetulleeksi iloiseen ja työhönsä sitoutuneeseen työyhteisöön. Arvostamme jokaisen työntekijän osaamista ja asiantuntemusta.

Työpaikan nimi: Jupperin päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme iloista ja positiivista asenetta työhön sekä halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!