Auran kunta julistaa avoimeksi vapaa-aikasihteerin viransijaisuuden. Sinä aktiivinen ja uutta haastetta kaipaava henkilö, tule johtamaan ja organisoimaan Auran vapaa-aikapalveluita!

Sijaisuus kestää 26.10.2020 – 9.9.2021. Tehtäviin kuuluvat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen peruspalveluiden organisointi ja kehittäminen, asioiden valmistelu ja esittely lautakunnalle sekä sen sihteerinä toimiminen, oman toimintayksikön esimiehen tehtävät, hankkeiden ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus. Näiden lisäksi vapaa-aikasihteerin vastuualueisiin kuuluvat virkistysalueen palvelut ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät. Yhteistyötä tehdään myös eri alan verkostojen kanssa tiiviissä yhteistyössä niin paikallisesti, seutukunnallisesti kuin maakunnallisesti.

Vapaa-aikasihteeri toimii suorana esimiehenä nuorisotyöntekijälle, osa-aikaiselle nuoriso-ohjaajalle, muille tapahtuma- ja toimintokohtaisille osa-aikaisille ohjaajille ja taiteilijoille, kesäkaudella nuorille kesätyöntekijöille ja virkistysalueen aluehoitajalle sekä hanketyöntekijöille. Hanketyöntekijöitä ko. ajalla tulevat olemaan rahoitusten varmistuessa Auran nuorisoteatterihankkeen työntekijä ja koulunuorisotyöntekijä.

Vapaa-aikasihteerin hallinnoimia ja muita yhteistyöhankkeita on virkavapaan aikana toteutumassa useita (rahoittajina EU Leader ja Erasmus+ sekä aluehallintovirasto). Vapaa-aikasihteerin työlle on ominaista useiden eri aikajanoilla kulkevien projektien ja toimintojen yhtäaikainen kokonaishallinta. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa. Eduksi katsotaan kokemus esimiestyöstä ja vastaavista tehtävistä. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttöä.

Hakuaika päättyy su 11.10.2020. Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry palvelussa liitteineen. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista ja palvelutodistuksista. Alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Auran kunta on savuton työpaikka. Tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Haastatteluun voidaan kutsua jo hakuaikana, haun päätyttyä ensisijaisesti torstaina 15.10. iltapäivä- ja ilta-aikaan.