Keurusselän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue sijaitsee keskises-sä Suomessa ja käsittää Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kunnat. Alueella on valvontaeläinlääkärin virka ja seitsemän praktikkoeläinlääkärin virkaa, jotka on sijoitettu yhteistoiminta-alueen kuntiin. Yhteistoiminta-alueen isäntäkunta on Keuruu ja toimielin on Keurusselän ympäristölautakunta.

Keurusselän alueella julistetaan uudelleen haettavaksi
VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA

Tehtäviin kuuluvat toiminta-alueella eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa sekä elintarvikelain mukaisia valvontatehtäviä. Virkaan ei kuulu praktiikkaa eikä päivystysvelvollisuutta. Toimipiste on Keuruulla. Virka täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Viran hoidon ehdot määräytyvät lääkäreiden virkaehtosopimuksen ja KVTES:in mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoiveen.

Keurusselän alueen yhden kaupungineläinlääkärin tehtävänkuvaan kuuluu valtion valvontatehtäviä 40 % työajasta, mikä mahdollistaa tarvittaessa yhteistarkastukset. Myös muut kaupungineläinlääkärit osallistuvat tarvittaessa valvontatehtäviin.

Virkaan valittavan pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Viran hoidossa vaaditaan lisäksi itsenäistä päätöksentekokykyä, paineensietokykyä, hyvät vuorovaikutustaidot sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kokemus eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnasta ja hallintopäätösten tekemisestä on hyödyksi viran hoidossa. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottoa.

Viransijaisuutta haetaan kuntarekryn kautta (kuntarekry.fi, hakuavain 314001) 16.10.2020 mennessä.