Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan

TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

Valtio-opin yliopistonlehtorin (50%) määräaikainen tehtävä ajaksi 1.1.2021 – 31.7.2023

Tehtävä sijoittuu filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitokseen.

Turun yliopiston valtio-opin oppiaine jakautuu kahteen linjaan, poliittisiin järjestelmiin ja kansainväliseen politiikkaan. Haettavana oleva tehtävä sijoittuu valtio-opin poliittisten järjestelmien linjalle.

Haettavana olevan yliopistonlehtorin keskeisiin työtehtäviin kuuluu toimia kvantitatiivisten menetelmien metodiopettajana oppiaineessa. Työtehtäviin sisältyy luento- ja pienryhmäopetusta. Tehtäviin kuuluu lisäksi tutkielmien ohjausta sekä oma tieteellinen julkaisutoiminta. Valittavan edellytetään myös osallistuvan opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen, opiskelijavalintaan, hallintotehtäviin, sidosryhmä työskentelyyn ja yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tehtäviin sekä tarvittaessa muihin yksikön tehtäviin.

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte. Soveltuva dosentin arvo katsotaan eduksi.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää opetukseen liittyvää tutkimusta, poliittisten järjestelmien tutkimuskentän hyvää hallintaa sekä kokemusta yliopistotasoisesta opetuksesta. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon myös viimeaikainen julkaisu- ja opetustoiminta sekä muut akateemiset meriitit.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 5 – 7 mukaisesti jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 967,84 – 3 989,91 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6%-50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakijoiden on liitettävä hakemukseensa akateeminen portfolio, ansio- ja julkaisuluettelo tiedekunnan ohjeen mukaan laadittuna, viisi hakijan tehtävien hoitamisen kannalta tärkeäksi arvioimaa julkaisua sekä muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiakirjat. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/ura-ja-dosentuuri. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Lisätietoja antaa oppiaineen vastuuhenkilö yliopistonlehtori Antti Pajala, 029 450 3124, [email protected] Lisätietoja eRekry-järjestelmästä ja rekrytointiprosessista antaa hr-asiantuntija Nina Kramsu, 029-450 3105, [email protected]

Hakemukset tulee jättää viimeistään päivänä 31.10.2020 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (“Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: http://www.utu.fi/tyopaikat.