Vakka-Suomen musiikkiopistossa on haettavana rehtorin viransijaisuus ajalle 12.10.2020-31.7.2021. Musiikkiopisto toimii kuuden kunnan alueella (Laitila, Uusikaupunki, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi ja Pyhäranta). Rehtori työskentelee pääsääntöisesti Laitilassa.

Rehtori vastaa musiikkiopiston hallinnosta, taloudesta, henkilöstöstä ja musiikkiopiston kehittämisestä.

Viran kelposuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 1998/986 2§:n mukaan. Rehtorilta edellytetään johtamiskokemusta, yhteistyökykyä, hyvin viestintätaitoja (sekä kirjallisesti että suullisesti), kykyä sidosryhmähallintaan sekä musiikkioppilaistoskentän tuntemusta.

Eduksi katsotaan Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminta-alueen tuntemus, kokemus musiikkiopistotyöstä sekä esimiestehtävistä, kielitaito sekä kokemus ja osaaminen hanketyöskentelystä.

Rehtorin viransijaisuuteen valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset, joihin on liitettävä jäljennökset kelpoisuutta osoittavista todistuksista sekä CV tulee jättää Kuntarekryn sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Haastattelut järjestetään keskiviikkona 7.10.2020 klo 10-14 Laitilan kaupungintalolla.