Saarijärven kaupunki hakee vapaa-aikatoimeen ulkoilualueiden työntekijää. Ulkoilualueiden työntekijän vastuualueena tulee olemaan Saarijärven kaupungin ulkoliikuntapaikkojen ja katetun tekojään huolto- ja ylläpitotehtävät. Tämän lisäksi työtä tehdään tarvittaessa kaikissa vapaa-aikatoimen työyksiköissä. Talvikausina työaika on iltapainotteista. Työ sisältää myös viikonlopputöitä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on liikuntapaikkojenhoitajan tutkinto tai muu soveltuva ammattitutkinto sekä vähintään B-ajokortti. Työtehtävien hoitaminen vaatii oman auton käyttöä.

Arvostamme oma-aloitteellisuutta, joustavuutta, hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Työntekijän tulee hallita työssä tarvittavien laitteiden ja koneiden käyttö.

Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (502/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.