Kainuussa käynnistyy 1.1.2021 Kainuun kuntien ja kaupunkien ( pl. Puolanka) yhteinen hallitusohjelman mukainen työllisyyden kuntakokeilu. Kuntakokeilulla pilotoidaan työllisyydenhoitoa osaksi kuntien pysyvää palvelurakennetta. Kuntien järjestämisvastuuta laajennetaan edelleen, ja jatkossa toimivaltuudet vaikeasti työllistyvien osalta tulevat kunnille. Tavoitteena on yhteen sovittaa kunnan omia resursseja kuten koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita kunnan työllisyyspalveluihin. Lainsäädäntö on eduskunnan käsittelyssä tulevana syksynä ja lain valmistumisen myötä tämä tarkoittaa Kuhmossa sitä, että 1.1.2021 alkaen Kuhmon kaupunki vastaa työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden palveluprosessista.

Kuhmon kaupungissa on haettavana työllisyysohjaajan virka.

Työllisyysohjaajan tehtäviin kuuluvat:
vastuuvirkailijana toimiminen työttömien työnhakijoiden palveluprosessissa.
yhteistyön tekeminen kuntakokeilun toimijoiden sekä muun työllisyydenhoidon verkoston kanssa sekä jalkautuminen ja työhönvalmennuksellinen työote asiakkaiden tarpeiden mukaan.
muut työnantajan osoittamat kuntakokeilukokonaisuuteen liittyvät työtehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva koulutus ja työkokemus työllisyydenhoidon, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen alalta.

Hakijalle luetaan eduksi:
organisointi-, vuorovaikutus ja verkostoyhteistyötaidot.
työttömien työnhakijoiden ohjaus- ja valmennusmenetelmät.
asiakaslähtöisesti motivoiva, kehittävä ja tavoitteellinen työote.
sujuva kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito.
työttömien työnhakijoiden palvelujen kokonaisuuden tuntemus.

Virka tulee ottaa vastaan 2.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Palkka määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Viran täyttö edellyttää, että hallitusohjelman mukaisiin kuntakokeiluihin liittyvä lainsäädäntö vahvistetaan eduskunnassa syksyn aikana ja kuntakokeilut käynnistyvät 1.1.2021.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää 7.10.2020 klo 15 mennessä osoitteessa kuntarekry.fi.