Tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä bio-orgaanisen kemian tutkimusryhmässä

Tehtävän sijoituspaikka on kemian laitos. Tutkijatohtori tulee työskentelemään American Chemical Societyn rahoittamassa tutkimusprojektissa “Improved synthesis of nucleotide blockmers using a precipitative soluble support (1.11.2020 – 31.7.2021)”. Tehtävä alkaa 1.11.2020 (sopimuksen mukaan) ja on kestoltaan yhdeksän kuukautta.

Tutkijatohtorin tehtävään otettavalta edellytetään orgaanisen kemian tai vastaavalta alalta olevaa tohtorin tutkintoa. Hakijalta odotetaan kokemusta orgaanisesta kemiasta, erityisesti monivaiheisesta syntetiikasta sekä myös soveltuvin osin ylös-skaalaamistekniikoista. Lisäksi hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sujuvaa englannin kielen taitoa, sekä kykyä raportoida tutkimustuloksistaan kirjallisesti englanninkielellä.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2563,09 – 3460,91 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on vähintään 6% ja enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Hakemuksiin tulee liittää a) akateeminen portfolio, b) CV, c) julkaisuluettelo, d) kopio tutkintotodistuksesta, e) 2-3 suosittelijan yhteystiedot sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 28.9.2020 yliopiston sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat. Linkki hakulomakkeeseen löytyy hakuilmoituksen alusta (“Täytä hakemus”).

Lisätietoja antaa professori Pasi Virta, pasi.virta(at)utu.fi