Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä.

Haemme tutkijatohtoria ALL-YOUTH-hankkeeseen

Tampereen yliopiston https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/johtamisen-ja-talouden-tiedekunta-0 on haettavana tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022.

Tehtävä liittyy Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan monitieteiseen ALL-YOUTH-hankkeeseen (2018-2023), jossa yhtenä teemana on lainvalmistelun kehittäminen ja nuorten osallistumisjärjestelmien uudistaminen. Tutkimus kytkeytyy Kestävän kasvun avaimet (GROWTH) ohjelman tavoitteeseen, jossa lisätään nuorten voimavarojen mukaan ottamista kestävän kehityksen mukaiseen yhteiskuntaan. Nuoret ovat entistä paremmin mukana tuottamassa tietopohjaa päätöksenteolle mm. osallistumalla lainvalmistelun kuulemisiin ja mukana vahvistamassa oikeusvaltiota. Lisätietoa projektista: http://www.allyouthstn.fi

Tehtävänkuvaus

Tutkijatohtorin tehtävänä on toimia ALL-YOUTH-hankkeen oikeudellisten esteiden ratkaisuja tutkivassa työpaketissa tutkijana. Tutkimme yhteistyössä konsortion muiden työpakettien kanssa mm. erilaisten nuorisoystävällisten digitaalisten kuulemismallien kehittämistä osana lainvalmistelun tietopohjan vahvistamista. Meitä kiinnostavat mm. ilmastonmuutokseen ja digitalisaation liittyvät oikeudelliset ongelmat ja niiden vaikutukset. Työ edellyttää kykyä analysoida oikeudellista aineistoa ja hyödyntää myös muita yhteiskuntatieteiden tutkimusmetodeja. Työ edellyttää vuorovaikutusta ministeriöiden (mm. OM, OKM, YM, MMM) suuntaan ja erityisesti lainvalmistelusta vastaavien virkamiesten kanssa. Tärkeää on myös, että tieto kuulemismalleista leviää käyttäjille. Tämän vuoksi tutkijatohtorille on keskeistä yhteistyö mm. rehtorien, opettajien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. ALL-YOUTHin työskentelyyn kuuluu monitieteinen tutkimusyhteistyö muiden työpakettien kanssa mm. hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja kuulemisen edistämiseksi. Tutkimushankkeessa kehitetään myös klinikka-tyyppistä yliopisto-opetusta, joten tutkijatohtori on mukana erilaisten julkisoikeuden opintosuunnan kurssien opettamisessa.

Edellytykset

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Oikeudellisiin kysymyksiin, lainsäädäntöön, lainvalmisteluun ja ihmisoikeuksiin sekä nuoriin ja koulutukseen kohdistunut tutkimuskokemus katsotaan ansioksi. Lisäksi tehtävässä edellytetään erittäin hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme

Tehtävä täytetään määräajaksi 1.1.2021-31.12.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen.

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy torstaina 15.10.2020 klo 23.59.

Liitä hakemukseesi (yhtenä pdf-tiedostona):

– ansioluettelo https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomallimukaisesti
– julkaisuluettelo http://aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/ mukaisesti
– opetusportfolio
– lista kymmenestä tärkeimmästä julkaisusta

Haastattelemme kärkihakijat sekä käytämme tarvittaessa apuna muita työkaluja tehtävään soveltuvan henkilön löytämiseksi.

Lisätietoja

Professori Jukka Viljanen [email protected], p. 040-1901268

Lue lisää työskentelystä meillä: http://www.tuni.fi/toihin