Haemme aikuisille maahanmuuttajille suunnattuun luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen (UMAKO) ajalle 3.2.2020 – 5.6.2020 (17 opetusviikkoa, 20ot/vko)

TUNTIOPETTAJAA

Etelä-Helsingin kansalaisopisto järjestää suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon koulutusta maahanmuuttajille keväällä 2020. Koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on voimassa ja joille on tehty kotoutumissuunnitelma. Kurssilla opitaan suomen kieltä ja luku- ja kirjoitustaitoa käytännönläheisesti ja toiminnallisin menetelmin.
Etsimme suomen kielen opettajaa, jolla on valmiudet kohdata koulutukseen tulevat maahanmuuttajaopiskelijat heidän taustansa huomioiden. Opetustehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen ja monimuotoiseen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opetuspisteemme sijaitsee Punavuoressa.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus noudattaa Opetushallituksen hyväksymää opetussuunnitelmasuositusta vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Opetussuunnitelmasuositus on luettavissa osoitteessa https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2018/01/Suositus_kansalaisopistojen_lukutaitokoulutuksen_opetussuunnitelmaksi_2018.pdf .

Palkkauksen määräytymisperusteena on voimassaoleva yksityisen opetusalan TES.

Lähetä hakemuksesi sähköisesti 17.12.2019 mennessä osoitteeseen: laura.kivikoski@etko.fi .