Kokemäen kaupunki

hakee palvelukseensa määräajaksi 12.10.2020 – 5.6.2021

perusopetuksen PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA, (vakanssinro 3350-107).

Kelpoisuus määräytyy asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 mukaan. Tuntiopettajan tehtävässä edellytetään luokanopettajan kelpoisuutta. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös henkilöt, joilla on muu tehtävään soveltuva koulutus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Valitun tulee esittää nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 313906). Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Hakuaika päättyy 2.10.2020 klo 12.00.