Timlärare i huvudsyssla i musik. Inriktning rytmmusik (sång).
Moderskapsvikariat, tidsbundet 20.11 2020- 2.10 2021

Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också goda kunskaper
inom ämnet samt bred erfarenhet från arbetslivet, uppdaterad
branschkännedom och datorvana. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga
samt förväntar oss ett aktivt deltagande i branschens utveckling.
Vi förutsätter att du är väl förtrogen med den nya yrkesutbildningen och
har erfarenhet av undervisning och handledning av studerande i olika
lärmiljöer enligt den personliga utvecklingsplanen.
Behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998).
Anställningsvillkor enligt UKTA del F bilaga 10.

Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar
med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag
för att valet ska vinna laga kraft.