TYÖPAIKAN ESITTELY
Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1 400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.
Työpaikan tiedot: Helsinki Lintulahdenkatu 5 00530 Helsinki
Jyväskylä Vapaudenkatu 58 40100 Jyväskylä
Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 63 96400 Rovaniemi
Oulu Viestikatu 1 90130 Oulu
Valtorin toimipiste
Kuopio Hulkontie 83 70820 Kuopio
Tampere Hatanpään valtatie 36 A 33100 Tampere
Raisio Nallinkatu 8 21200 Raisio

TEHTÄVÄN KUVAUS
Haemme Valtoriin tietoturva-arkkitehtiä vastaamaan Valtorin tietoturvapalvelujen ratkaisukuvauksista, joita toimitetaan myös asiakkaille. Pääset soveltamaan Valtorin palveluja monipuolisesti suunnitellessasi Valtorin tai asiakkaan tarpeeseen sopivaa ratkaisua. Tehtävänäsi on lisätä asiakkaan luottamusta Valtorin kykyyn kuunnella ja ratkaista asiakkaan tietotekniikkaan liittyvät huolet. Esimerkiksi suunnittelet ratkaisun jonkin rajatun kehityskohteen tai palvelukehityskohteen toteuttamiselle. Kuvaus kattaa arkkitehtuurin kuvaamisen ratkaisun ja ylätason suunnitelman sen toteuttamiseksi.

Tämän lisäksi osallistut Tuve- ja Tori-tietoturvapalvelukokonaisuuden kehittämiseen ja tuotehallintaan aktiivisesti ja huolehdit osaltasi, että tietoturvapalvelut kehittyvät tavoitteiden mukaisesti. Tehtävässä osallistutaan myös Tuve- ja Tori-tietoturvapalvelujen tuottamiseen ja ylläpitämiseen sekä vastataan palvelualueen tietoturvallisuudesta, käytettävyydestä ja jatkuvuudesta.

Tehtävä on erittäin laaja-alaista osaamista vaativa asiantuntijatehtävä, joka edellyttää arkkitehtuuriperiaatteiden ja -menetelmien osaamista.

VAATIMUKSET
Soveltuvaa ICT-alan koulutusta (esim. AMK-insinööri) sekä vahvaa kokemusta ja osaamista erityisesti tietoturvapalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Esimerkiksi haavoittuvuuden ja uhkatietojen hallinnasta sekä tietoturvapalvelujen teknisistä valvonta- ja havainnointiratkaisuista.
Tehtävässä tulee tuntea ylätasolla palveluarkkitehtuuri, palveluvalikoima sekä palvelujen kannattavuudet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä tuntea myös kokonaisvaltaisesti vastuulle osoitetun palvelun tai palvelun osat.

Odotamme lisäksi vahvaa osaamista palvelutuotannon eri teknologia-alueista sekä pilviteknologioiden tuntemusta. Tehtävä edellyttää dokumentointi- ja visualisointikykyä erilaisten dokumenttien ja kuvausten muodossa. Neuvottelet ja kommunikoit tuloksekkaasti niin asiakasrajapinnassa kuin teknisellä tasolla. Olet työssäsi olennaiseen keskittyvä, ratkaisuhakuinen, oma-aloitteinen sekä vastuuntuntoinen. Sinulla on kyky toimia paineen alla nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tehtävässä tulee ymmärtää kokonaisvaltaisesti tietoturvallisuus niin teknisen, hallinnollisen kuin toiminnallisen tietoturvallisuuden osalta sekä hankintojen tietoturvallisuuden osalta.

Tehtävä edellyttää erittäin vahvaa osaamista ja kokemusta kansallisista ja kansainvälisistä tietoturvakriteeristöistä (Katakri STII-STIV, Pitukri, Vahti, EU-C/R) sekä vahvaa ymmärrystä tietojen luokittelusta ja luokiteltujen tietojen käsittelemisestä.

Luemme eduksi:
ICT-alan sertifikaatit (esim. CISA, CISSP, CEH, GIAC)
Kokonaisuuksien hahmotuskyvyn
Osaamisen tietoturvapalveluiden komponenteista ja SOC-palvelun tuottamisesta
Laajan teknologiaosaamisen (On-premise, infra ja pilvipalvelut)
Ohjelmointi- ja scriptiosaamisen
Kokemuksen toimimisesta vaativissa kehitys- ja suunnittelutehtävissä
Neuvottelu- ja kommunikointitaidot asiakasrajapinnassa
Osaamisen tietoturva-arkkitehtuureista ja ratkaisukuvauksista sekä taitoa kuvata niitä

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Valtorin palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 4267,21 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Ateriaetu
Liikunta- ja kulttuurietu
Laajat työterveyden palvelut
Ergonomiset työvälineet ja erityistyölasit
Työkokemuksen perusteella jopa 38 arkipäivää lomaa / vuosi
Opiskelun palkallinen tuki 15 päivää / vuosi
Joustavuus työajassa ja etätyössä

Vakinainen.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Tehtävän ensisijainen suorittamispaikka on Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu tai Rovaniemi. Tehtävän suorittamispaikka määritetään henkilön valinnan ja työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Päätöksessä huomioidaan hakijan toive.
Hakeminen: ICT-palvelukeskuksena toivomme kaikki hakemukset ensisijaisesti rekrytointijärjestelmän kautta.

Haethan tehtävää mahdollisimman pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.
Koeaika: Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.
ID: 28-941-2022