TYÖPAIKAN ESITTELY
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Vuonna 2020 rahoitamme tutkimusta noin 400 miljoonalla eurolla. Akatemian hallintovirastossa työskentelee noin 140 henkilöä, ja toimimme opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
Työpaikan tiedot: Suomen Akatemia Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Suomen Akatemia käyttää tietojärjestelmien kehittämishankkeissa ja ylläpidossa ulkopuolisia palveluntarjoajia. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa Akatemialle mm. päätelaite- ja tietoliikennepalveluita.

Tietohallintoasiantuntija työskentelee monipuolisissa tehtävissä seitsemän hengen tietohallintotiimissä. Tietohallintoasiantuntijan tehtäviin kuuluvat mm. Akatemian tietojärjestelmä kokonaisuuden toimittajahallinta, järjestelmien ja palveluiden suunnittelu-, valmistelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtävät sekä tutkimusrahoitusprosessin eri vaiheissa syntyvän tiedon keruun, hallinnan ja raportoinnin kehittäminen. Työtä tehdään yhteistyössä Akatemian eri vastuualueiden henkilöstön sekä sidosryhmien kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietoteknisten menetelmien ja välineiden arvioiminen Akatemian toiminnan näkökulmasta, välineiden käytön opastaminen ja koulutus sekä Akatemian osoittamia muita tehtäviä.

VAATIMUKSET
Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää korkeakoulututkintoa tietojenkäsittelytieteestä tai vastaavaa tehtävään soveltuvaa koulutusta, käytännön työkokemusta tietohallinnon tehtävissä, hyvää tietoteknistä osaamista, aloitteellista työotetta, organisointitaitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kielitaidon osalta tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen sekä tyydyttävä ruotsin kielen taitoa.

Arvostamme lisäksi:
– kokemusta tietovarasto- ja BI-teknologioista
– rajapinta-, liittymä- ja API-osaamista
– kokemusta monitoimittajaympäristöistä
– valtionhallinnon toimintaympäristön ja tietojärjestelmien tuntemusta

Virka sijoittuu vaativuustasolle 88 (3094,66 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 48 %.

Virka täytetään 11.1.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Palvelussuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
Yhteyshenkilöt tavoitettavissa puhelimitse 5.10. klo 9-10 ja 6.10 klo 15-16.
ID: 29-237-2020