Talouspäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakunnan taloutta, toimia kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöiden esimiehenä sekä toimia palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu, tuloveroehdotuksen laadinta, talousarvion toteutumisen seuranta ja valvonta, muut kirjanpidon tehtävät, palkka- ja henkilöstöhallinto, valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä ja lisäksi hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvia tehtäviä.

Tehtävän hoitaminen vaatii osaavaa kehittämisotetta, hyviä esimies-, työyhteisö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, muutos- ja sopeutumiskykyä sekä it-osaamista.

Talouspäälliköllä tulee olla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys seurakunnan hallintoon ja talouteen sekä hyvä seurakunnan toiminnan ja hengellisen elämän tuntemus. Tehtävä edellyttää suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Pinta-alaltaan laaja seurakunta edellyttää oman auton käyttöä. Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi.

Viran palkkaus on hinnoitteluryhmän J20 mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Haastattelut toteutetaan 12.10.2020.