KYSin kiinteistöhallinto hakee taideasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen.

KYSin Kiinteistöhallinto vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin käytössä tai omistuksessa olevien kiinteistöjen omistamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyvistä tehtävistä sekä KYSin investointisuunnitelman ja rakennushankkeiden toteuttamisesta. Lisäksi kiinteistöhallinto vastaa toimitilojen hallinnasta, käytön ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä KYSin ympäristöasioiden ohjeistamisesta. Kiinteistöhallinnossa työskentelee 22 kiinteistöalan ammattilaista.

PSSHP:n taidekokoelma käsittää n. 1200 taideteosta. Kokoelma sisältää pääasiassa suomalaista kuvataidetta 1800-luvun loppupuolelta nykypäivään. Pohjoissavolainen taide antaa kokoelmalle oman erityispiirteensä. Kokoelma karttuu pääasiassa prosenttitaidehankkeiden kautta, joita tällä hetkellä ovat KYS Uusi Sydän 2025 -projekti ja alkavana Psykiatriatalo-projekti.

Taideasiantuntija vastaa
– taidekokoelmatyöstä ja taidevarastosta
– taiteen sijoitustoiminnasta ja taideteosmuutoista
– taidehankkeiden koordinoinnista
– taidehankinnoista ja -sopimuksista
– näyttelytoiminnasta
– deponoinneista ja lahjoituksista

Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu taidetyöryhmä- ja kulttuurihyvinvointityöryhmätyöskentely sekä sairaalatoimintaa tukevan taidetoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Edellytämme sinulta:

– tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää kokemusta alan työtehtävistä
– taidehistorian ja nykytaiteen asiantuntemusta
– hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua
– kykyä itsenäiseen työskentelyyn
– ennakkoluulottomuutta, tarkkuutta ja avoimuutta uusille toimintatavoille
– hyvää yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja

Työ on 75 % osa-aikatyö. Osa-aikainen tehtäväkohtainen palkka on 2500€.

Tarjoamme sinulle monipuolisen, innostavan ja vastuullisen tehtävänkuvan eteenpäin suuntautuneessa ja kehitysmyönteisessä työyhteisössä!

Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Rekrytointiprosessin aikataulu: Valinnat haastatteluun tehdään heti hakuajan päätyttyä ja rekrytointiprosessin etenemisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille. Haastattelut toteutetaan viikon 44 aikana.

Tutustu KYS Uudistuu -hankkeeseen sekä Uusi Sydän -projektiin:
https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/kys-uudistuu