Haemme suunnittelijaa potilastietojärjestelmien ylläpito – ja kehitystehtäviin. Tehtävässäsi toimit sovelluspalvelut SOTE ryhmässä, joka on osa Sovelluspalvelut yksikköä, jossa osaamisemme yhdistyy vahvaan istekkiläiseen ICMT-asiantuntijuuteen ja asiakkaidemme toimintaympäristön ja -prosessien syvään tuntemukseen. Työskentelet projekteissa potilastietojärjestelmien asiantuntijana, mutta samalla teet myös päivittäistä tuotannon turvaamiseen liittyvää mahdollista ongelmanratkaisua.

Kelpoisuusvaatimukset:
– potilastietojärjestelmien tuntemista
– asiakaspalveluhenkisyyttä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja, aitoa innostusta kohdata asiakas
– kehittämislähtöistä asennetta
– kyvykkyyttä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja järjestelmien välisiä riippuvuuksia
– oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä ryhmässä
– hyvää ongelmanratkaisukykyä ja dokumentointitaitoa
– positiivista asennetta työhön
– koulutus- ja perehdytystaitoja
– potilaan hoitoprosessien tuntemusta

Lisäksi edellytetään:
– tehtävään soveltuvaa IT-alan koulutusta

Eduksi luetaan:
– Itill tuntemusta
– avointa asennetta ja motivaatiota kohdata uusia haasteita ennakkoluulottomasti
– kokemusta tietojärjestelmien ylläpidosta
– aikaisempaa kokemusta potilastietojärjestelmien pääkäyttäjätehtävistä tai muista vastaavista tukitehtävistä
– sitoutumista yrityksen toimintaprosesseihin ja arvoihin
– aiempaa kokemusta projektityöskentelystä