Vikarei för specialklasslärare i Kyrkostrands skola.

Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. Eleverna kommer från hela regionen. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.

Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till ansvarsfulla samhällsmedlemmar som aktivt kan påverka sitt eget liv.

Behörighet för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002, samt ett negativt drogtest.