Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 7.1. – 29.5.2020

KAHTA SOSIONOMIA Roukon yhtenäiskouluun ja Naakan yläkouluun työskentelemään yhteistyössä opettajien kanssa.

Sosionomin työskentelyn tavoitteena on
– tukea oppilaiden kasvua, kehitystä ja oppimista sekä
– toteuttaa positiivisen pedagogiikan mukaisia koulumotivaatiota edistäviä tukitoimia oppilaiden kanssa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työaika on Naakan yläkoulussa 25 h/vko ja Roukon yhtenäiskoulussa 22h /vko.

Valkeakosken kaupungin työpaikat ovat savuttomia.

Valituksi tulevan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä on 2 kk:n koeaika.

Hakemukset, johon on liitetty kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset, on toimitettava 16.12.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta tai postitse os. Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski (kuoreen merkintä sosionomi opetustoimeen). Hakijoita haastatellaan torstaina 19.12.2019 klo 14 – 16.