Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 7.10.2020 klo 12.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA PERHEHOIDON TIIMISSÄ LASTENSUOJELUSSA

Tule töihin osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme Soiten lastensuojeluun. Haettavana on sosiaalityöntekijän virka, joka sijoittuu lastensuojelun perhehoidon tiimiin.

Soiten lastensuojelu on siirtynyt systeemisen tiimimallin mukaiseen moniammatilliseen työskentelyyn, mikä mahdollistaa tiiviin työskentelyn lähellä lasta ja hänen perhettään. Uudenlainen tiimityöskentely luo perheiden ja lasten parissa työskentelylle puitteet, jotka tukevat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua ja osaamisen jakamista.

Perhehoidon tiimissä sosiaalityöntekijä vastaa perhehoitajien rekrytoinnista ja koulutuksesta, nykyisten perhehoitajien tukemisesta ja ohjauksesta.

Perhehoitoa on viime vuosien aikana kehitetty ja tiimi on uudistanut toimintamalleja.

Arvostamme kokemusta lasten ja perheiden parissa työskentelystä. Paineensietokyky, hyvät vuorovaikutustaidot ja kirjalliset viestintätaidot ovat työssä tärkeitä. Tarjoamme monipuolisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen ja motivoituneen työyhteisön. Suhtaudumme myönteisesti täydennyskoulutukseen ja perheterapeuttiseen orientaatioon pohjautuva työnohjaus on järjestetty. Meillä kehittämisideat huomioidaan ja kannustamme työntekijöidemme tutkimushankkeita. Kokkolassa toimii vireä ja ketterä yliopistokeskus Chydenius, jossa on tarjolla Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opintoja sekä yhteistyötä sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi lain edellyttämät sosiaalityön opinnot suorittanut henkilö. Eduksi katsotaan aiempi kokemus lastensuojelutyöstä ja työkokemusta perhehoidon parissa. PRIDE kouluttaja koulutus. Työhön kuuluu matkustamista.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus http://www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Tehtäväkohtainen palkka on 3455,65 e/kk. Hakija voi esittää lisäksi palkkatoivomuksen, olemme valmiit huomioimaan osaamisen ja työkokemuksen palkassa.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta. Soite on savuton työpaikka.

Lisätietoja antavat:
Vastuualuejohtaja Johanna Alatalo, p. 040 806 5151, johanna.alatalo(a)soite.fi
Johtava sosiaalityöntekijä Henna Kivelä, p. 040 804 3637, henna.kivela(a)soite.fi
Palvelualuejohtaja Minna Lönnbäck, p. 044 780 9442, minna.lonnback(a)soite.fi

Kokkola 23.9.2020

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ