Sosiaalityöntekijä, ostopalvelutiimi, Vantaan kaupunki, Vantaa

Home/Sosiaalityöntekijä, ostopalvelutiimi, Vantaan kaupunki, Vantaa

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut, ostopalvelutiimi

Kielotie 7 A (4.krs), 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 19.10.2020 tai sopimuksen mukaan –

Haemme päihdetyöstä kiinnostunutta sosiaalityöntekijää ostopalvelutiimiin!

Vantaan Päihde- ja mielenterveyspalveluilla on kattavat avopalvelut sekä oma päihdevieroitusyksikkö. Laitoksessa toteutettava päihdekuntoutus ja osa avopalveluista ostetaan ulkopuolisilta kilpailutetuilta palveluntuottajilta. Ostopalveluiden hankinta on keskitetty päihde- ja mielenterveyspalveluiden organisaatioon kuuluvalle ostopalvelutiimille.

Työn kohderyhmänä ovat kuntouttavaa laitos- ja/tai avopalvelua tarvitsevat kuntalaiset. Palveluihin pääsyä edeltää yhteistyö lähettävän tahon ja ostopalvelutiimin välillä. Lähettävä taho tapaa asiakkaan ja tekee hoidon/kuntoutuksen tarpeen arvioinnin. Mikäli avohoidon keinot ovat riittämättömiä, ostopalvelutiimi osoittaa asiakkaalle soveltuvan hoito-/kuntoutuspaikan ja tekee tarvittavat asiakaskohtaiset päätökset.

Yhteistyökumppaneita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tahot sekä palveluntuottajat, joihin ostopalvelutiimi pitää säännöllisesti yhteyttä mm. laadunvalvonnan tiimoilta.

Ostopalvelutiimin työ on pääasiassa puhelimessa tehtävää neuvontaa, ohjausta ja yhteydenpitoa sekä osallistumista asiakkaiden verkostotapaamisiin ja hoitoneuvotteluihin. Sosiaalityöntekijän rooliin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuusprosessien toteutumisen seuranta.

Tiimissä sosiaalityöntekijällä on ostopalvelukoordinaattorin, kokeneiden toimistosihteerien ja esimiehen tuki. Ostopalvelutiimin työ nivoutuu vahvasti Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuuteen, jota toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliset osaajat.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää positiivista ja asiakaslähtöistä työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä päihdehuollon kokonaisuuden ja lainsäädännön tuntemusta. Kyky pari- ja tiimityöhön ja reflektiiviseen työorientaatioon on oleellinen tehtävässä menestymisen kannalta. Etsimme ensisijaisesti kokenutta sosiaalityön ammattilaista.

Mikäli kiinnostuit hakemaan paikkaa, varaudu mahdolliseen työhaastatteluun torstaina 15.10.2020.

Tervetuloa meille töihin!

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

– Avoimen työilmapiirin
– Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
– Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3445,95 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan

Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies
Kanerva Arja
0408676302
[email protected]

Katja Saikkonen
0405228536
[email protected]

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.2020-09-22T20:45:07+00:00

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut, ostopalvelutiimi

Kielotie 7 A (4.krs), 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 19.10.2020 tai sopimuksen mukaan –

Haemme päihdetyöstä kiinnostunutta sosiaalityöntekijää ostopalvelutiimiin!

Vantaan Päihde- ja mielenterveyspalveluilla on kattavat avopalvelut sekä oma päihdevieroitusyksikkö. Laitoksessa toteutettava päihdekuntoutus ja osa avopalveluista ostetaan ulkopuolisilta kilpailutetuilta palveluntuottajilta. Ostopalveluiden hankinta on keskitetty päihde- ja mielenterveyspalveluiden organisaatioon kuuluvalle ostopalvelutiimille.

Työn kohderyhmänä ovat kuntouttavaa laitos- ja/tai avopalvelua tarvitsevat kuntalaiset. Palveluihin pääsyä edeltää yhteistyö lähettävän tahon ja ostopalvelutiimin välillä. Lähettävä taho tapaa asiakkaan ja tekee hoidon/kuntoutuksen tarpeen arvioinnin. Mikäli avohoidon keinot ovat riittämättömiä, ostopalvelutiimi osoittaa asiakkaalle soveltuvan hoito-/kuntoutuspaikan ja tekee tarvittavat asiakaskohtaiset päätökset.

Yhteistyökumppaneita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tahot sekä palveluntuottajat, joihin ostopalvelutiimi pitää säännöllisesti yhteyttä mm. laadunvalvonnan tiimoilta.

Ostopalvelutiimin työ on pääasiassa puhelimessa tehtävää neuvontaa, ohjausta ja yhteydenpitoa sekä osallistumista asiakkaiden verkostotapaamisiin ja hoitoneuvotteluihin. Sosiaalityöntekijän rooliin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuusprosessien toteutumisen seuranta.

Tiimissä sosiaalityöntekijällä on ostopalvelukoordinaattorin, kokeneiden toimistosihteerien ja esimiehen tuki. Ostopalvelutiimin työ nivoutuu vahvasti Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuuteen, jota toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliset osaajat.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää positiivista ja asiakaslähtöistä työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä päihdehuollon kokonaisuuden ja lainsäädännön tuntemusta. Kyky pari- ja tiimityöhön ja reflektiiviseen työorientaatioon on oleellinen tehtävässä menestymisen kannalta. Etsimme ensisijaisesti kokenutta sosiaalityön ammattilaista.

Mikäli kiinnostuit hakemaan paikkaa, varaudu mahdolliseen työhaastatteluun torstaina 15.10.2020.

Tervetuloa meille töihin!

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

– Avoimen työilmapiirin
– Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
– Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3445,95 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan

Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies
Kanerva Arja
0408676302
[email protected]

Katja Saikkonen
0405228536
[email protected]

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.2020-09-22T20:45:07+00:00