Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palveluprosessiin: asumisen tuki, sosiaali- ja kriisipäivystys, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut sekä päihdepalvelut.

Mielialahäiriöpalveluihin kuuluu mm. neljä mielialahäiriöpoliklinikkaa sekä vuodeosasto- ja päiväosastotoiminnot, jotka sijaitsevat Auroran sairaalan alueella. Mielialahäiriöpalveluissa työskentelee 13 sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa.

Haemme sosiaalityöntekijää mielialahäiriöpalveluihin, Vuosaaren mielialahäiriöpoliklinikalle määräaikaiseen virkasuhteeseen. Työpiste sijaitsee Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteydessä. Määräaikainen virkasuhde alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan ja kestää 30.11.2021 asti.

Moniammatillisessa mieliala- ja erityishäiriötyöryhmässä hoidetaan ja kuntoutetaan mm. masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä, tunnesäätelyn vaikeuksista, syömishäiriöistä ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiviä potilaita. Sosiaalityöntekijä toimii työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu sosiaalisten tilanteiden arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (mm. palvelutarpeen arvio, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut). Kiinnostus ja innostus pitkäjänteistä, kuntouttavaa, sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää sosiaalityötä kohtaan on tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta tärkeää.

Etsimme joukkoomme yhteistyökykyistä ja vastuuntuntoista sosiaalityöntekijää tai pätevyysvaatimukset täyttävää sosiaalityön opiskelijaa, joka on kiinnostunut ammatillisesti haastavasta ja mielenkiintoisesta tehtävästä.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-329-20 Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi ammatilliseen kuntoutukseen liittyvän osaamisen, kokemuksen aikuissosiaalityöstä (täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki) tai sosiaalityöstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemuksen.