Haemme sosiaaliohjaajaa lasten ja nuorten sosiaalipalveluihin. Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen tehtävissä itsenäisesti toimien sekä toisen työntekijän työparina. Sosiaaliohjauksen tavoitteena on tukea lasta ja nuorta esim. itsenäistymisessä, koulunkäynnissä, harrastustoiminnassa, rahankäytössä ja tulevaisuuden suunnittelussa. Sosiaaliohjaajan asiakkaat ovat jälkihuollossa tai muussa lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa olevia lapsia ja nuoria.

Virkaan valittavalta edellytämme asiakaspalveluhenkisyyttä ja joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn, sosiaalihuolto- sekä lastensuojelulain tuntemusta sekä valmiutta ja rohkeutta itsenäiseen työskentelyyn.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tiimiin kuuluu kolme sosiaalityöntekijää, kuusi sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykologi, perhekeskuksen palveluohjaaja, kaksi lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijää, maahanmuutto-ohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä.

Tarjoamme sinulle haastavan ja mielenkiintoisen työn mukavassa työyhteisössä, mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen, säännöllisen työnohjauksen sekä mahdollisuuden etätyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys: sosionomi AMK tai sosionomi YAMK. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevän rikosrekisteriote. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Katsomme eduksi kehittämismyönteisen työotteen, aikaisemman kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä valmiudet tehdä joustavasti moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Työssä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n mukainen.
Hakemukset tulee toimittaa 5.10.2020 klo 15 mennessä www.kuntarekry.fi

Eura on savuton kunta.