Kårkulla samkommun rekryterar

EN SJUKSKÖTARE (678)

med administrativa uppgifter, i heltid med placering på Majparkens seviceenhet i Helsingfors. Anställningen inleds enligt överenskommelse.

Sjukskötaren med administrativa uppgifter ansvarar över sjukvården på två serviceenheter och har läkemedelsansvaret. Sjukskötaren handleder och planerar vårdarbetet på enheterna i samarbete med personalgrupperna, men deltar inte i det fysiska vårdarbetet. Sjukskötaren ansvarar även för kontakten till hälsocentraler och sjukhus, med terapeuter och apotek osv. Sjukskötaren samarbetar med hälsovårdaren i regionen och är en del av ledarskapet i den nya triangelmodellen.

Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en sjukskötare är sjukskötarkompetens (enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och utöver grundlönen betalas ett rekryteringstillägg. Information om lönen ger regionchef Ingela Lindholm.

I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn). Anställningen inleds med prövotid.

Intresserad? Regionchef Ingela Lindholm ger gärna mera information om jobbet! Henne når du per telefon, 0247 431 305 eller per e-post [email protected]

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Ingela Lindholm och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 7.10.2020.

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

23.9.2020

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, sairaanhoitaja