Anestesiavalvonnassa ja heräämössä hoidetaan kaikkien erikoisalojen elektiivistä ja päivystyksellistä hoitoa vaativia potilaita. Työtehtävien hoidossa korostuu perioperatiivinen hoitotyö ja akuuttien potilastilanteiden hallinta moniammatillisesti. Työ osastollamme on kolmivuorotyötä ja työvuorosuunnitteluamme ohjaa työaika-autonomia.

Haemme moniammatilliseen työyhteisöömme osaavia, motivoituneita ja haasteita hakevia ammattilaisia eri pituisiin sijaisuuksiin. Odotamme Sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Sairaanhoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin sekä kätilönä että sairaanhoitajana.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.