Sairaanhoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden lääkehoidon toteutuksesta ja hänellä on vastuu hoitotyöstä ja asukkaiden sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Lääkäri käy yksikössä viikoittain. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa sairaanhoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Sairaanhoitaja on moniammatillisen hoitotiimin vastuuhenkilö. Opiskelijoiden ohjaus kuuluu myös sairaanhoitajan tehtäviin. Yksikkö sijaitsee Luolavuoren kaupunginosassa, osoitteessa Virvoituksentie 5, 20720 Turku.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Edellytämme tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa. Lisäksi edellytetään, että valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksytty todistus terveydentilasta.

Eduksi luetaan kokemus tiiminvetäjän tehtävästä muistisairaiden asukkaiden vanhustyössä ja hyvät vuorovaikutustaidot. Eduksi luetaan myös, että osaa käyttää ja hyödyntää RAI- laatujärjestelmää.