ETSIMME PALVELUKESKUKSEEMME

SAIRAANHOITAJAA

Suomen Kuurosokeat ry:n asumisen palvelut tarjoavat asiakkailleen yksilöllistä erityispalvelua, viittomakielistä vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Toimintamme kautta olemme osana asiakkaiden arkea.

Toimipisteemme on Hervannassa. Alueellamme on 27 palveluasuntoa sekä 11-paikkainen ryhmäkoti. Muita toimintojamme ovat Pirkanmaan alueelle viittomakielistä kotipalvelua tuottava Kotipolku sekä 8-paikkainen kuntoutusyksikkömme

Asiakkaista noin puolet kommunikoi puheella ja käyttää kuulon apuvälineitä. Noin puolet kommunikoi viittomakielellä.

Vastaat asiakkaiden terveydenhuollollisista asioista ja lääkehoidosta yhdessä palveluesimiehen ja lähihoitajien kanssa. Toimit tarvittaessa palveluesimiehen sijaisena. Työ on pääosin arkena tapahtuvaa päivätyötä.

Edellytämme:
sairaanhoitaja AMK-tutkintoa
vähintään kolmen vuoden työkokemusta
kokemusta ikäihmisten sekä muistisairaan hoidosta
kykyä toimia tiiviissä yhteistyössä lähihoitajatiimin kanssa

Arvostamme:
viittomakielen taitoa ja asiakasryhmätuntemusta
näytteenottotaitoa
RAI-osaamista

Tarjoamme:
mielenkiintoisen ja turvallisen työskentely-ympäristön
erilaisen kommunikaatioympäristön
koulutusta ja ohjausta kuurosokeiden ja viittomakielisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn
viittomakielen opetusta
mahdollisuuden kehittää ja haastaa itseään

Sinulla on voimassa oleva LOP-koulutus, hygieniapassi ja EA1-koulutus.

www.kuurosokeat.fi
Suomen Kuurosokeat ry
Föreningen Finlands Dövblinda rf

Suomen Kuurosokeat ry on vuonna 1971 perustettu kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksien valvonnan-, vertais-, palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. Yhdistyksen jäseninä on kuurosokeita ja heidän omaisiaan. Yhdistyksen toiminta jakautuu STEA-rahoitteiseen järjestö- ja palvelutoimintaan sekä kunnille ja Kelalle myytäviin kuntoutumis- ja asumispalveluihin.