Tyksin neurokirurgian vuodeosastolla on haettavana sairaanhoitajan sijaisuus. Sijaisuus alkaa heti ja jatkuu 11.10.2020 asti.

Osastollamme perehdyt eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien aivokasvain-, aivoverenvuoto-, aivovamma- sekä kirurgisesti hoidettavien tukirankasairauksia potevien potilaiden hoitotyöhön. Tukenasi on moniammatillinen työyhteisö moderneissa työskentelytiloissa. Osaston yhteydessä toimii tehostetun seurannan yksikkö (TESE). Työ on kolmivuorotyötä.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimityöhön sekä joustavuutta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.