Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee moniammatillisessa tiimissä oman alansa asiantuntijana ja sosiaalialan ammattilaisten työparina, tapaa asiakkaita ja toimii verkostoissa. Jälkihuollon asiakkaita ovat ilman huoltajaa maahantulleet 18 – 20 -vuotiaat nuoret. Psykiatrinen sairaanhoitaja tapaa pääasiasta sellaisia asiakkaita, joiden oireilu on lievää tai jotka kaipaavat tukea hoitopolkuihin hakeutumiseen. Tehtävä on sijaisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena on oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94). Tehtävään voidaan ottaa myös opintojen loppuvaiheessa oleva sairaanhoidon opiskelija. Eduksi luetaan kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Työpaikan nimi: Maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto,
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.
Työaika: 38 h 15 min / viikko
Sopimusala: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)

Tehtävän aloitus 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 pykälän mukaista rokotussuojaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, kotouttamistyön tuntemusta ja ymmärrystä humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, palveluverkoston tuntemusta sekä kokemusta nuorten aikuisten kanssa tehtävästä työstä.

Espoon maahanmuuttajapalvelut on toiminut valtakunnallisesti uranuurtajana maahanmuuttajanuorten jälkihuollon mallin kehittämisessä ja olemme saaneet toiminnallemme myös kansainvälistä huomiota. Meillä on vahva kotoutumislain mukaisen jälkihuollon vaikuttamisen, kehittämisen ja koordinoinnin perinne.

Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3, aivan kauppakeskus Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman välittömässä läheisyydessä. Työskentelemme viihtyisissä ja valoisissa monitoimitiloissa, joissa tarjoamme kaikille omat työpisteet sekä mahdollisuuden hiljaisiin työtiloihin. Työntekijöillä on käytettävissä nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat liikkuvankin työn (kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, sähköpöydät). Työyhteisöllämme on myös käytettävissä kolme autoa ja kolme polkupyörää virka-aikaiseen liikkumiseen sekä mahdollisuus etätyöhön.