Haemme sairaanhoitajaa 3.1.2020 alkaen HUS Psykiatrian tulosyksikön Länsi-Uudenmaan linjan avohoidon tukiosastolle. Osasto sijaitsee Tammisaaressa Raaseporin Mielenterveyskeskuksessa. Linjamme tarjoaa osastohoidon lisäksi monipuolisia aikuis- ja nuorisopsykiatrian avohoitopalveluita alueen väestölle.

Avohoidon tukiosasto on 8-paikkainen tutkimus- ja hoito-osasto. Osastolla on mahdollista aikuispsykiatrian lisäksi tarjota yhdelle nuorisopsykiatrian potilaalle lyhyttä kriisihoitoa.

Toivomme Sinulla olevan hyvän ammattitaidon lisäksi psykiatrian ammatillista työkokemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta työskennellä moniammatillisessa työryhmässä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa ruotsin- ja suomen kielen taitoa, joustavuutta, aktiivista ja kehittävää työskentelyotetta. Työ on kolmivuorotyötä.

Tule mukaan innovatiiviseen ja kehittyvään työyhteisöön!

Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.