TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 222

5 SAIRAANHOITAJAN sijaisuutta, Tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa, tuki- ja liikuntaelinkeskuksen osastolla.
Osastolla on 48 potilaspaikkaa, moniammatillinen haavahoitohuone sekä leikoyksikkö. Leikoyksikössä hoidetaan mm. suuri osa tuki- ja liikuntaelinkeskuksen elektiivisistä potilaista. Leikoyksikössä hoidetaan myös leikkauspäivänä kotiutuvat potilaat. Sairaala toimii opetussairaalana.
Tehtävän sisältö:
Sairaanhoitajan tehtävissä työhösi kuuluu erikoisalojemme (ortopedia ja traumatologia sekä käsi- ja plastiikkakirurgia) potilaiden hoitotyö. Työ on kolmivuorotyötä.

Odotamme sinulta toiminnan aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä sekä joustavuutta muuttuvissa työolosuhteissa. Tässä tehtävässä sinulla on mahdollisuus kehittää laaja-alaisesti osaamistasi.

Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kykyä oppia uutta. Lisäksi arvostamme vastuullisuutta, jatkuvan keskeneräisyyden sietämistä ja hyvää paineensietokykyä.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän kehittyvässä organisaatiossa. Tukenasi yksikössämme toimii moniammatillinen tiimi.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Määräaikainen sijaisuus (toimi), eri pituisia sijaisuuksia. Kokopäivätyö, jaksotyö.

Koeaika: Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta ja enintään 6 kuukautta.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, sijaisuudet täytetään sopimuksen mukaan.

Täytämme sijaisuudet heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

Vaadittavat todistukset: Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: apulaisosastonhoitaja Vuokko Metsäpelto, puh. 050 592 2062.

Hakumenettely: Sijaisuutta haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Sijaisuutta voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 9.10.2020 klo 14.30.