Oulun kaupunginsairaalassa on haettavana kolme SAIRAANHOITAJAN vakinaista tehtävää. Työsuhteen alkaessa tehtävien sijoituspaikat ovat osastoilla A1 (kaksi) ja H2 (yksi). Työ osastoilla on kolmivuorotyötä.

Oulun kaupunginsairaala tarjoaa kuntalaisille lyhytaikaista, akuuttia sairaalahoitoa, kuntoutusta ja päihdelaitoshoitoa. Kaupunginsairaalassa on 11 eri osastoa, ja potilaat ohjautuvat kuntoutukseen ja jatkohoitoon Oulun yliopistollisesta sairaalasta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä, hyvinvointikeskuksista ja osa suoraan kotoa. Suurin osa potilaista on ikäihmisiä. Sairaalan tiloissa toimii erikoislääkärien vastaanottoja, jotka palvelevat koko Oulun aikuisväestöä ja tukevat erityisesti terveysasemien lääkärien toimintaa. Lisäksi tiloissa toimivat laboratoriopalvelut, keskusneuvola ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelut.

Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan.
Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisäksi edellytetään monipuolista osaamista, asiakaslähtöistä ajattelua sekä kuntouttavaa ja moniammatillista työotetta. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimitaitoja, itsenäistä, luovaa työotetta ja sitoutumista työkiertoon.
Eduksi luetaan kokemus sairaalatyöstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen 2555,81€/kk. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10195/2020. Hakemukset on toimitettava 7.10.2020 klo 15.00 mennessä.