Elokuussa 2016 Pudasjärven keskustassa otettiin käyttöön maailman suurin hirsinen koulurakennus Pudasjärven Hirsikampus. Hirsikampuksella opiskelee reilut 700 peruskoulun ja lukion oppilasta. Henkilöstöä kampuksella on lähes 100. He ovat huippuammattilaisia opetuksen, ohjauksen, oppilashuollon, ateriapalvelujen sekä ylläpitopalvelujen tehtävissä. Nyt haemme Hirsikampukselle rehtoria johtamaan talon toimintaa.

Hirsikampuksen rehtori toimii näkyvällä paikalla, ja on mukana kehittämässä modernia oppimisympäristöä ja työyhteisöä. Rehtori johtaa koulua jaetun johtamisen mallin mukaisesti yhdessä kahden apulaisrehtorin kanssa. Tehtävät rehtorin ja apulaisrehtoreiden kesken jaetaan sektoreittain henkilöiden vahvuudet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Keskeisiä tehtäväalueita ovat pedagoginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen sekä talousjohtaminen.

Tarjoamme monipuolisen ja vastuullisen tehtävän innostavassa tulevaisuuteen suuntaavassa työympäristössä, jossa olet osa ammattitaitoista henkilöstöä. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuus kasvaa sekä kehittyä.
Työyhteisössämme vaalimme vuorovaikutteisuutta, ajattelun avoimuutta, ihmislähtöisyyttä ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Olemme aloittaneet Pudasjärven kaupungilla hankkeen, jossa kehitämme ihmislähtöistä valmentavaa johtamista yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Hankkeessa strateginen kumppanimme on Lapin yliopisto.

Rehtorin työaika on kokonaistyöaika ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Mitä odotamme sinulta?
– Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaista rehtorin kelpoisuutta
– Aiempaa kokemusta pedagogisesta johtamisesta
– Aiempaa kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta
Arvostamme lisäksi:
– Kokemusta yhtenäiskoulun ja lukion johtamisesta
– Kokemusta johtotehtävistä jaetun johtamisen organisaatiossa
– Kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä ja moniammatillisessa verkostossa toimimisesta
– Hyviä valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan käyttöön sekä sujuvaa englannin kielen taitoa
– Uuden opetussuunnitelman sisällön ja periaatteiden hyvää tuntemusta

Hakemamme henkilö soveltuu henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella toimimaan jaetun johtamismallin mukaisessa organisaatiossa. Soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää testausta.

Miksi valitsisit meidät?
Mikäli ihmisten, oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittäminen puhuttelevat sinua, olet oikeassa paikassa! Toimintamallimme korostaa avointa ja itseohjautuvaa työskentelytapaa. Etsimme jatkuvasti uusia toimintatapoja hoitaa perusasiat paremmin.

Virkaan hakeminen:
Hakemukset täytetään ensisijaisesti internetissä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 11.10.2020 klo 23:59.

Virkaan valitun tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä kaupungin työterveyshuollon työhöntulotarkastuksen todistus terveydentilastaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Virkavaalin suorittaa hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus. Virka täytetään 6 kuukauden koeajalla.