Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 1.8.2021 alkaen toistaiseksi täytettävä perusopetuksen rehtorin virka (2000990014).

Virka on sijoitettu Kantvikin kouluun. Koulussa on perusopetuksen vuosiluokat 1-6, hieman yli 300 oppilasta ja 18 opettajan virkaa.

Kelpoisuus virkaan määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaisesti.

Rehtorin tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida koulunsa toimintaa. Rehtorin vastuulla on koulun henkilöstö-, talous- ja yleishallinto. Arvostamme aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, kokonaisvaltaista näkemystä perusopetuksesta ja kunnan toiminnasta, sekä aikaisempaa kokemusta rehtorin tehtävistä. Haemme Opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisen pedagogiikan toteuttamisen innokasta ja aktiivista kehittäjää. Perehtyneisyys perusopetuksen oppimisen arvioinnin uudistamiseen ja arvioinnin kehittämisosaaminen katsotaan eduksi virkaa täytettäessä.

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi työavain 294080). Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo. Hakuaika päättyy 9.10.2020 klo 12.00. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.