Rakennusmestarin vakituinen toimi toimitilat vastuualueella

Toimitilat vastuualue vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kiinteistöistä, rakennetusta ympäristöstä ja toimitiloista sekä tuottaa tai järjestää näihin liittyvät asiantuntija-, ylläpito- ja rakentamispalvelut. Sairaala toimii opetussairaalana.

Haemme joukkoomme rakennusmestaria toimimaan teknisenä asiantuntijana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskuksen (AVK) asunnon muutostöissä Pirkanmaan alueella. Vammaispalvelulain mukaisia asuntojen muutostöitä ovat mm. tukikaiteiden ja -kahvojen sekä kulkuramppien asennukset, oviaukkojen levennykset, kynnyksien poisto sekä pesuhuone-/keittiöremontit.

Ohjaat asuntojen muutostöiden toimeenpanoa ja tarvittaessa toimit työnjohtajana sekä lähiesimiehenä. Vastaat muutostöiden kustannusseurannasta. Toteutusratkaisuissa tulee huomioida kuluttaja-asiakkaiden tarpeet suoriutua itsenäisesti tavanomaisista elämäntoiminnoista ja ratkaisujen tulee täyttää vammaispalvelulain vaatimus kustannusten kohtuullisuudesta. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä puitesopimuskumppanien sekä apuvälineneuvojien kanssa ja osallistut apuvälinekeskuksen toiminnan kehittämiseen.

Edellytämme sinulta vahvaa rakennusteknistä osaamista, työnjohtokokemusta sekä kykyä työskennellä kuluttaja-asiakkaiden asunnoissa oma-aloitteisesti ja itsenäisesti.

Arvostamme kokemusta työskentelystä kuluttaja-asiakkaiden parissa esimerkiksi linjasaneerausten tai takuutöiden työnjohtotehtävissä. Lisäksi arvostamme asiakaspalvelukykyä ja yhteistyötaitoja, aloitteellista ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa sekä kehittämishalukkuutta.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on TS ja työaika on kokoaikatyö. Toimen koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus on sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja sekä 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisätietoja tehtävästä antavat rakennusmestari Timo Turunen, puh. 050 568 5400 tai rakennusinsinööri Jukka Sertamo, puh. 044 975 3371.

Hakuaika päättyy 26.8.2022.
Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, [email protected]