Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa on haettavana 23.10.2020 klo 12 mennessä

PUHETERAPEUTIN SIJAISUUS
1.11.2020 – 25.1.2021

Hei, sinä valmistunut puheterapeutti tai opintojen loppuvaiheessa oleva logopedian opiskelija. Tule töihin Sastamalaan! Täällä on mukava, moniammatillinen työyhteisö, josta löytyy iloiset kollegat ja hyvät työvälineet työn toteuttamiseen. Tarjoamme haasteellista ja mielenkiintoista työtä sekä mahdollisuuden kouluttautumiseen ja työnohjaukseen. Voit vaikuttaa laajasti omaan työnkuvaasi. Sinulla on mahdollisuus myös osa-aikatyöhön ja osittaiseen etätyöhön.

Puheterapeutti työskentelee kuntoutuspalveluiden yksikössä, jossa on uudehkot ja toimivat tilat, mainio materiaalivarasto sekä verraton verkkolevy. Yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa on vaivatonta ja helppoa. Työyhteisön ilmapiiri on hyvä, konsultaatio helppoa ja vaivatonta läheisyyden vuoksi. Kuntoutuspalveluiden yksikössä työskentelee kolmen puheterapeutin lisäksi 2 toimintaterapeuttia, 13 fysioterapeuttia, 2 kuntohoitajaa, kuntoutuksen ohjaaja ja esimies. Samoissa tiloissa toimii myös lastentauteihin erikoistunut lääkäri. Puheterapeutit tekevät tiivistä moniammatillista yhteistyötä lisäksi mm. varhaiskasvatuksen erityisopettajien, psykologien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden kanssa.

Sastamalassa puheterapeutti hoitaa kaikenlaisia asiakkaita ikään katsomatta ja täällä pääsetkin tutustumaan mitä moninaisimpiin asiakastapauksiin.
Puheterapeutin pääasiallisia polikliinisiä asiakkaita ovat alle kouluikäiset lapset ja neurologiset aikuisasiakkaat. Lisäksi puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa terveyskeskuksen osastoilla olevia potilaita. Palvelun piiriin kuuluu myös aikuisten muu puhe- ja ääniterapia kuten esimerkiksi äänihäiriöt, änkytys, puheen epäselvyys ja tarvittaessa myös aikuisten kehitysvammaisten kommunikaatio-ohjaus. Annettaviin palveluihin sisältyy puheterapeuttinen tutkimus, ohjaus ja neuvonta, kuntoutussuunnitelman tekeminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu puheterapeutti (laki 559/1994) tai loppuvaiheen logopedian opiskelija.

Työehdot ovat KVTES:n mukaiset, ja palkkaus on kilpailukykyinen.

Valitulla tulee olla voimassa Tartuntalain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja.

Sijaisuus mahdollisesti jatkuu pidempään. Koeaika on puolet sijaisuuden pituudesta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
(Työhakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, PL 23, 38201 SASTAMALA. Kuoreen merkintä Hakemus).