Haemme psykologia Kallion ruotsinkieliseen perheneuvolaan. Perheneuvolan psykologi työskentelee moniammatillisessa tiimissä yhdessä toisen psykologin sekä kahden sosiaalityöntekijän kanssa.

Perheneuvolan psykologi toimii lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen erityisasiantuntijana tehtävänään tunnistaa ja ehkäistä kehitystä vaarantavia riskitekijöitä sekä vahvistaa suojaavia tekijöitä. Hän käyttää psykologisen arvioinnin menetelmiä sekä erilaisia psykodiagnostisia välineitä lapsen, nuoren ja perheen psyykkisen toimintakyvyn kartoittamiseksi ja hoidon tarpeen arvioimiseksi sekä hoitaa kehityksellisiä ja traumaattisia kriisejä sekä tukee perheenjäsenten selviytymistä psykologisin ja psykoterapeuttisin menetelmin.

Perheneuvolapsykologi antaa psykologista asiantuntija-apua erilaisissa yhteistyöverkostoissa sekä ottaa kantaa lapsen psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavissa päätöstilanteissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu perheneuvolapalvelujen sisällöllinen kehittäminen.

Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa sekä kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai vastaava Valviran hyväksymä psykoterapiakoulutus.

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen taito.

Luemme eduksi:

Työkokemuksen lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdystä psykososiaalista tukea sisältäneestä työstä.