Hei sinä psykiatrinen sairaanhoitaja, joka olet kiinnostunut edistämään ja tukemaan yläkouluikäisten nuorten psyykkistä terveyttä, toiminta- ja opiskelukykyä sekä elämänhallintaa Lapualla.

Lapuan kaupungin yläkoulun kouluterveydenhuoltoon haetaan psykiatrista sairaanhoitajaa, joka toimii osana kouluterveydenhuollon kokonaisuutta. Psykiatrisen sairaanhoitajan roolina on toimia perusterveydenhuollon psykiatrisen hoitotyön asiantuntijana mielenterveysongelmissa. Sinulla on tarjolla Lapualla muiden psykiatristen sairaanhoitajien, psykologien ja muiden toimijoiden, kuten terveydenhoitajien, lääkäreiden ja muun opiskeluhuollon henkilökunnan tuki. Yhteisenä tavoitteenamme on kehittää Lapuan nuorten hyvinvointia ja mielenterveyspalveluita.

Työ on yläkouluikäisen nuoren psyykkistä terveyttä, toiminta- ja opiskelukykyä sekä elämänhallintaa tukevaa. Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arviointia, hoitaa ja ohjaa jatkohoitoon tarvittaessa. Työn vaikutus kohdentuu syrjäytymisen ehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen, ennaltaehkäisyyn sekä oikea-aikaiseen hoitoon. Työ on yksilövastaanottoa, moniammatillista yhteistyötä sekä perhe- ja verkostotyötä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, kykyä verkostoitua sekä tietoteknistä osaamista. Eduksi luetaan psykiatrisen hoitotyön kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä neuropsykiatrisen hoitotyön osaaminen.

Työntekijöiltä edellytämme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa sekä lääkehoidon osaamisen varmistamista. Toimeen valitulla on neljän (4) kuukauden koeaika ja hänen on toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Lapuan terveyskeskus on savuton työpaikka.

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.7.2022 klo 12 mennessä. Toimeen haetaan tämän ilmoituksen sähköisellä hakulomakkeella. Haastatteluun valittavien tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset haastattelutilaisuudessa.

Työ jatkuu aluksi määräaikaisena 31.12.2022 asti, mutta tarve psykiatriselle sairaanhoitajalle on koko lukuvuodeksi 2022-2023. Työsopimuksen jatkoon vaikuttavat vielä tässä vaiheessa hyvinvointialueen valmistelut.