Kuvaus tehtävästä:
Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeella kehitetään ja pilotoidaan Länsi-Uudenmaan alueella uusia liikkumista tukevien palvelujen toteutustapoja. Kokeiltavina uusina palvelumalleina ovat ns. euro- tai kilometrikukkaro sekä leasing-autojen käyttö paljon kuljetuspalveluja käyttäville vammaispalvelujen asiakkaille kuten työssä käyville sekä opiskeleville asiakkaille.

Palkattava hanketyöntekijä tekee hankkeessa tutkimus- ja kehittämispainotteista asiakastyötä, jonka tarkoituksena on selvittää henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta kuljetuspalvelun asiakkaille. Työalueena ovat hankkeeseen osallistuvat Länsi-Uudenmaan kunnat ja kuntayhtymät (Espoo, Karviainen, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja).

Projektityöntekijän tehtävänä on mm.
– Alueen kuntien vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelupäätösten ja järjestämistapojen arviointi ja niistä nousevien kehittämisideoiden kokoaminen.
– Länsi-Uudenmaan vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun nykytilan kuvaus käyttäen apuna alueellisia ja valtakunnallisia tietolähteitä (mm. matkojen määrä, asiakasmäärä, asiakassegmentit, autoavustusten määrä, avustusten kohdentuminen ja suuruus).
– Vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen sekä taloudellisen tuen (autoavustukset, välineet ja laitteet) asiakastyöhön liittyvien prosessien arviointi ja kehittäminen (mm. hakemusmenettely, organisaatiomallit, päätöksentekijät, koematkat, päätöksenteko, määräajat).

Hankkeessa kuvataan asiakastyössä mahdollisesti syntyvät jo nykyisen lainsäädännön puitteissa toteutettavissa olevat yksilölliset palvelun järjestämistä ja toteuttamista koskevat ratkaisut. Näitä mahdollisesti syntyviä yksilöllisiä päätöksiä toteutetaan, seurataan ja arvioidaan.

Hankkeen tavoitteita ovat:
– Mahdollistaa liikkumista tukevien palvelujen yhdenvertaisuuden edistäminen kustannustehokkaasti myös alueilla, joilla on vähäinen joukkoliikennetarjonta.
– Edistää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esteettömien joukkoliikennevälineiden käyttöä kannustamalla euro- tai kilometrikukkaron kautta VPL kuljetuspalvelun asiakkaita joukkoliikenteen käyttöön.
– Luoda uusia, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palvelumuotoja Länsi-Uudenmaan alueelle.
– Hyödyntää Kulkukeskuksen älykkään käyttöjärjestelmän tuomat mahdollisuudet VPL kuljetuspalveluasiakkaiden matkojen reititykseen euro- tai kilometrikukkaroa käytettäessä (esim. taksi + saattaja + esteetön juna).

Työpaikan nimi: Espoon vammaispalvelut

Työaika: 36h15min/vko, toimistotyöaika

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva sosiaalialan korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään kokemusta vammaispalveluista, asiakkaiden osallistamisesta ja kuulemisesta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja verkostoyhteistyöhön. Ajokortti on välttämätön työn tekemiseksi Länsi-Uudenmaan alueella. Toimistolla on työmatkoja varten auto.

Arvostamme kokemusta palvelupäätösten teosta, erityisesti kuljetuspalvelusta sekä projektityöstä.