Åbo Akademi lediganslår en anställning som planerare vid Öppna universitetet, Centret för livslångt lärande. Anställningen är tidsbunden för ett år och inleds 1 november 2020 eller enligt överenskommelse. Placeringsorten är Åbo.

Öppna universitetet (Öpu) vid Åbo Akademi erbjuder årligen ca 300 kurser i samarbete med ca 50 olika ämnen vid Åbo Akademi. Öpu arrangerar flexibla akademiska studier för vuxna i egen regi samt i samarbete med regionala samarbetspartners. Kurserna är öppna för alla och erbjuder alternativa möjligheter till universitetsstudier. Kollegiet vid Öpu består av 15 personer och är en del av Centret för livslångt lärande https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/.

Arbetsuppgifter
Till uppgiften hör utbildningsplanering och -utveckling samt undervisningsuppgifter i psykologi. Arbetet består av kursplanering, undervisning, administration, uppföljning, kundservice och marknadsföringsinsatser samt utveckling av verksamheten. I arbetet ingår samarbete internt inom universitetet samt med externa utbildningsarrangörer. Utbildningsplaneraren kommer ytterligare att vara engagerad i utvecklingsprojekt.

Kompetens
Uppdraget förutsätter högre högskolexamen. Undervisningserfarenhet, kunnande inom projektadministration, marknadsföring och/eller erfarenhet av liknande uppgifter kan ses som meriterande. Arbetet förutsätter flexibilitet, god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt organisera och genomföra arbetsuppgifterna. Av sökanden förväntas god kommunikativ och interaktiv förmåga samt utmärkta språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i finska och engelska.

Lön
Lönen följer kravnivå 8-9 enligt kravnivåramen för övrig personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2018/12/YPJ-ja-harkkarien_Palkkataulukot_010119_010419.pdf#_msocom_1

Ansökan
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 15.10.2020 kl. 15.00.

Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär nedan ( http://www.abo.fi/rekrytering). Till ansökan bifogas CV samt andra intyg som bestyrker behörigheten.

Information
Frågor besvaras av utbildningschef Katarina Drugg tfn 02 215 3282, e-post katarina.drugg(a)abo.fi eller utbildningschef Majlen Saarinen, tfn 02 215 4500, e-post majlen.saarinen(a)abo.fi.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och ökad mångfald i alla personalgrupper.

#_msoanchor_1