Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella Vehmasmäen koulussa on haettavana perusopetuksen tuntiopettajan (luokanopettajan) tehtävä ajalle 19.10.2020 – 31.3.2021.

Tehtäväkuvaus: Tuntiopettajan (luokanopettajan) tehtävät vuosiluokilla 1-6.

Kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 luokanopettajan kelpoisuus.

Arvostamme aiempaa kokemusta opettajan työssä sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta ja edellytämme sähköisten opetusmenetelmien osaamista. Työyhteisössämme toimiminen edellyttää tiimiosaamista. Lisäksi arvostamme taitoa työskennellä moniammatillisissa yhteistyötehtävissä työyhteisössä sovittujen ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti.
Tehtävässä työskennellään samanaikaisopettajana useassa luokassa.

Palkkaus: OVTES:n mukaan.

Opetustuntien määrä 20 t/vko

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.