Orimattilan kaupungin opetustoimessa on haettavana perusopetuksen lehtorin (äidinkieli ja kirjallisuus) viransijaisuus ajalle 13.11.2020-5.6.2021. Sijoituspaikkana Orimattilan yhteiskoulu. Opetustunteja on 24 vvt.

Orimattilan yhteiskoulu on 440 oppilaan yläkoulu, 45 opettajan ja viiden koulunkäyntiavustajan oppimisyhteisö. Koulun oppilaat ovat vuosiluokilla 7-9. Koulussa on kolme erityisluokkaa sekä yksi kaupunkikohtainen joustavan perusopetuksen luokka (JoPo). Koulussa työskentelee kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä viisi koulunkäyntiavustajaa, joiden kanssa aineenopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Koulu toimii 5-jaksojärjestelmässä ja käyttää 75 minuuttista oppituntia. Toiminta on tiimiorganisoitua ja työyhteisö on moniammatillinen ja toisiaan tukeva. Oppimisalustoina ovat Pedanet ja Office 365. Orimattilan yhteiskoulu kohtaa ja tukee oppilaita tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina.

Haluatko mukaan työyhteisöön, jossa ammattiosaamistasi ja innovatiivisuuttasi arvostetaan ja sinusta huolehditaan?

Tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi edellytämme, että hakija
– hallitsee oman oppiaineensa sisällöt ja tavoitteet
– käyttää monipuolisia oppimismenetelmiä
– hallitsee perinteisen että sähköisen oppimisympäristön käytön omassa oppiaineessaan ja osaa hyödyntää sitä laajemmin koko koulua kattavasti
– toimii tiimin jäsenenä ja yksin
– uskaltaa kokeilla, tehdä ja onnistua

Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Noudatamme virassa kolmen kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta 6.10.2020 klo 15.00 mennessä. Kelpoisuuden osoittavat todistukset on liitettävä mukaan sähköiseen hakemukseen.
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.