Kiteen kaupungin koulutoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti täytettävä

PERUSOPETUKSEN LEHTORIN (ruotsi ja saksa) vuorotteluvapaan viransijaisuus, ajalle 1.1. – 5.6.2021, Arppen koulu

Opetusta on Kesälahden koulussa (2 pv) ja Arppen koulussa (3 pv).

Kelpoisuusvaatimukset opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot OVTES:n mukaan.

Perusopetuksen virat / tehtävät ovat Kiteen kaupungin perusopetuksen virkoja / tehtäviä.
Viran / tehtävän sijoituspaikka saattaa muuttua esim. koulun oppilasmäärän muuttuessa.

Haku tapahtuu sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelussa osoitteessa http://www.kitee.fi/tyopaikat. Oikeaksi todistettu ansioluettelo ja kelpoisuutta osoittavat todistukset on liitettävä yhtenäisenä tiedostona sähköisen hakemuksen liitteeksi.

Hakuaika päättyy tiistaina 6.10.2020 klo 12.00.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Määräaikaisen tehtävän täytössä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.