Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana määräaikainen perhetyöntekijän toimi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. Toimen sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikössä, Tirlittanin perhetyössä. Työaika on noin 35 tuntia viikossa.

Tirlittanissa työskentelee palveluesimiehen lisäksi yhdeksän perhetyötä tekevää perhetyöntekijää, kaksi perheohjaajaa sekä seitsemän lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijää. Nyt haetaan määräaikaista työntekijää tekemään perhetyötä. Perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona, asiakastarpeen mukaisesti koko Raahen seutukunnan alueella, tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Perhetyöntekijän työ on haasteellista, suunnitelmallista ja monipuolista verkosto- ja vuorovaikutustyötä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Toimipaikan sijainti samassa rakennuksessa neuvolan, sosiaalipalvelukeskuksen ja perheneuvolan kanssa mahdollistaa laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi. Perhetyötä tehdään niin sosiaalihuollon kuin lastensuojelun asiakasperheissä. Tehtävän hoidossa auto ja ajokortti ovat välttämättömiä.

Kelpoisuusehtona toimeen on sosionomin (AMK) pätevyys sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaisesti. Arvostamme monipuolista kokemusta lasten ja perheiden parissa työskentelystä sekä täydennyskoulutusta alalta. Sovellut hyvin perhetyön tiimiimme, jos omaat positiivisen elämänasenteen, olet kehittämismyönteinen ja arvostat ihmisten erilaisuutta, pidät haasteista ja vaihtelevista työpäivistä, viihdyt ihmisten parissa, mutta pidät myös itsenäisessä työstä ja haluat olla osa toimivaa ja ammattitaitoista työyhteisöä.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimen täytössä 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.